Sherbime audiologjike

Audiometri tonale

Audiometria tonale është një test i dëgjimit që mat në mënyrë specifike aftësinë e një personi për të dëgjuar tinguj të ndryshëm të frekuencës dhe intensitetit.

Kjo procedurë përdoret për të identifikuar humbjen e dëgjimit dhe për të përcaktuar natyrën dhe gradën e saj. Gjatë testit, pacienti vendos kufje dhe dëgjon një seri tonesh në frekuencë të ndryshme, duke filluar nga tonet e ulëta deri te ato të larta.

Pacienti duhet të reagojë çdo herë që dëgjon një ton, zakonisht duke shtypur një buton. Audiometria tonale mund të zbulojë probleme të dëgjimit në një ose të dy veshët dhe është thelbësore për diagnozimin dhe planifikimin e trajtimit të çrregullimeve të dëgjimit.

Ky test është i thjeshtë, jo-invaziv dhe siguron informacione të vlefshme për shëndetin e veshit të pacientit.

Timpanometri

Timpanometria është një test jo-invaziv që vlerëson funksionimin e veshit të mesëm dhe lëvizshmërinë e timpanit.

Procedura përfshin vendosjen e një pajisje në kanalin e veshit për të krijuar ndryshime në presion dhe për të matur reagimin e timpanit.

Është një test automatik, i shpejtë dhe i përshtatshëm për të gjitha moshat, përfshirë fëmijët.

Timpanometria është thelbësore për të diagnostikuar praninë e lëngjeve në veshin e mesëm, probleme me tubat e Eustachit, ose çrregullime të tjera të veshit të mesëm që mund të shkaktojnë humbje të dëgjimit ose infeksione të përsëritura.

Protetikë audiologjike

Protetika audiologjike përfshin përdorimin e pajisjeve të ndihmës së dëgjimit, si aparate dëgjimi dhe implante kokleare, për të përmirësuar funksionin e dëgjimit tek individët me humbje të dëgjimit.

Aparatet e dëgjimit janë të personalizuara për të përputhur nevojat specifike të dëgjimit të çdo pacienti dhe mund të përshtaten me ndryshime të ndryshme në intensitet dhe frekuencë.

Implante kokleare janë zgjedhje për ata me humbje të rëndë të dëgjimit, ku aparati ndërhyrës në kokleën e veshit për të stimuluar direkt nervat e dëgjimit.

Këto teknologji moderne ofrojnë ndihmë të çmuar për njerëzit me humbje të dëgjimit, duke u lejuar atyre të komunikojnë më efektivisht dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre.