kontrolla dhe konsultime

Kontrolla specialistike ORL

Një kontrollë specialistike ORL përfshin një ekzaminim të hollësishëm të veshëve, hundës dhe fytit për të identifikuar çdo anomali ose problem shëndetësor të mundshëm.

Në këtë kontroll, mjeku do të përdorë instrumente të ndryshme për të inspektuar kanalin e jashtëm dhe të brendshëm të veshit, si dhe për të vëzhguar për çdo shenjë të inflamacionit, infeksionit ose tjetër.

Ai gjithashtu do të kontrollojë funksionimin e rrugëve të hundës dhe do të bëjë një ekzaminim të imtë të fytit për të identifikuar shenja të inflamacionit ose infeksionit të fytit dhe amigdalëve.

Ky lloj kontrolli është thelbësor nëse përjetoni simptoma të përsëritura që lidhen me veshët, hundën ose fytin

Endoskopi të veshit, hundës dhe fytit

Endoskopia e veshit, hundës dhe fytit është një procedurë diagnostike që përdor një pajisje të hollë, fleksibël me një kamerë të quajtur endoskop për të parë strukturat e brendshme të këtyre rajoneve.

Kjo metodë mundëson mjekët të identifikojnë probleme si inflamacionet, infeksionet, polipet e hundës, dhe anomalitë e tjera. Gjithashtu, kjo procedurë mund të përdoret për të marrë mostra biopsie për testime të mëtejshme.

Endoskopia është minimalisht invasive dhe ofron një pamje të detajuar për një diagnozë më të saktë dhe për të ndjekur trajtimin më të mirë të mundshëm.